Get Access Token

- Bước 1 -

Các bước Đối với lần đầu tiên sử dụng: - Cho phép Permission

Cho phép ứng dụng Permission


- Bước 2 -

Bước Để Bắt Truy cập Mã: - Click On Dưới nút Sao chép URL của Trang (Đó là Mã của bạn)


Click vào đây để có được truy cập token

Sau khi Bắt Access_Token. Go To Trang chủ của chúng tôi và Paste nó